Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grå björkdvärgmal Stigmella lapponica Grå björkdvärgmal Stigmella lapponica Grå björkdvärgmal Stigmella lapponica
Stigmella lapponica (Wocke, 1862). Grå björkdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 5-7 mm. Huvudhår blekgula, krage samt ögonlock vita eller gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna gråbruna med ett matt, gråaktigt tvärband. Bakvingar brungrå. På yttre utseende svår att skilja från confusella eller sorbi Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns på marker där det växer björk. Biologi: Larven är ljust gröngul och gör en ganska lång gångmina där exkrementerna i början fyller ut gången helt senare i en tunn mittlinje. Kokongen är brungul. Näringsväxt: Betula. Utbredning: Förekommer i hela landet. I övriga norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Grå björkdvärgmal Stigmella lapponica Grå björkdvärgmal Stigmella lapponica
Mina av Grå björkdvärgmal Stigmella lapponica i björkblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae Latest update: 13 maj 2020