Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brun björkdvärgmal Stigmella confusella Brun björkdvärgmal Stigmella confusella
Stigmella confusella (Wood & Walsingham, 1894). Brun björkdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 5-6,5 mm. Huvudhår blekgula, krage samt ögonlock vita eller gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna gråbruna med ett matt, gråaktigt tvärband. Bakvingar brungrå. På yttre utseende svår att skilja från lapponica eller sorbi Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns på marker där det växer björk. Biologi: Larven är ljust gröngul och gör en ganska lång gångmina där exkrementerna finns i en tunn mittlinje från gångens början. Kokongen är gul. Näringsväxt: Betula. Utbredning: Förekommer i nästan hela landet förutom några lappmarker samt Ångermanland. I övriga norden finns den i Danmark, östra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Brun björkdvärgmal Stigmella confusella Brun björkdvärgmal Stigmella confusella
Minor av Brun björkdvärgmal Stigmella confusella i björkblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/stigmella_confusella.html
Latest update: 11 september 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson