Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Heterocampinae
Stauropus

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ekorrspinnare Stauropus fagi Ekorrspinnare Stauropus fagi Ekorrspinnare Stauropus fagi Ekorrspinnare Stauropus fagi
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758). Ekorrspinnare förekommer sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 47-67 mm. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning i en tunn spånad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 6 oktober 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson