Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Spaelotis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större åsjordfly Spaelotis ravida Större åsjordfly Spaelotis ravida Större åsjordfly Spaelotis ravida
Spaelotis ravida (Denis & Schiffermüller, 1775). Större åsjordfly förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 42-50 mm. Larven lever på bl. a. skräppa, molke, maskros och blåeld förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 23 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson