Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Spaelotis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre åsfly Spaelotis clandestina Mindre åsfly Spaelotis clandestina
Spaelotis suecica (Aurivillius, 1890). Mindre åsjordfly förekommer sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 35-40 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Spaelotis clandestina auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 21 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson