Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Sophronia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bågstreckad näbbmal Sophronia humerella Bågstreckad näbbmal Sophronia humerella
Sophronia humerella (Denis & Schiffermüller, 1775). Bågstreckad näbbmal. Kännetecken: Vingbredd 9-12 mm. Huvud och mellankropp vita. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar mörkt olivbruna med en vit strimma på framkanten till vingens mitt. En spetsvinkligt bruten, vit yttre tvärlinje är i vinkelspetsen avbruten av ett svart streck. Bakvingar ljust grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Från slutet av juni till juli. Förekomst: Finns på öppen sandmark. Biologi: Larven lever i sammanspunna blad och skottspetsar av korgblomstriga växter. Näringsväxter: Achillea, Antennaria dioica, Artemisia campestris, Helichrysum arenarium, Thymus m-fl. Utbredning: Arten förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Bohuslän. I övriga Norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge .

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 20 april 2020