Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Lithosiinae
Setina

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större borstspinnare Setina irrorella Större borstspinnare Setina irrorella Större borstspinnare Setina irrorella
Setina irrorella (Linnaeus, 1767). Större borstspinnare förekommer sällsynt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 26-32 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken eller i en barkspricka.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Erebidae Latest update: 5 augusti 2020