Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Arctiidae
Lithosiinae
Setina

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större borstspinnare Setina irrorella
Setina irrorella (Linnaeus, 1767). Större borstspinnare förekommer sällsynt från Sk till To. Vingbredd 26-32 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken eller i en barkspricka.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Arctiidae /en/svenska_fjarilar/setina_irrorella.html
Latest update: 11 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson