Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Arctiidae
Lithosiinae
Setema

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vaxgul lavspinnare Setema cereola
Setema cereola (Hübner, 1803). Vaxgul lavspinnare förekommer sällsynt från Ög till To. Vingbredd 18-31 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.
Welcome page of the World
Arctiidae /en/svenska_fjarilar/setema_cereola.html
Latest update: 11 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson