Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Arctiidae
Lithosiinae
Setema

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vaxgul lavspinnare Setema cereola Vaxgul lavspinnare Setema cereola
Setema cereola (Hübner, 1803). Vaxgul lavspinnare förekommer sällsynt från Östergötland till Torne lappmark. Vingbredd 18-31 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Arctiidae Latest update: 29 juli 2021