Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Semioscopis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aspvårmal Semioscopis strigulana Aspvårmal Semioscopis strigulana Aspvårmal Semioscopis strigulana
Semioscopis strigulana (Fabricius, 1787). Aspvårmal. Kännetecken: Vingbredd 26-32 mm. Hjässan grå. Antenner drygt halva framvingelängden. Framvingarna ljusgrå med inblandning av svarta fjäll. Bakvingar ljusgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. På dagen kan den ses vilande på trädstammar. Flygtid: Mars-april. Förekomst: Finns i lövskogsmarker med asp. Biologi: Larven lever troligen i löst hopspunna blad av asp. Näringsväxt: Populus. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i södra Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 23 april 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson