Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Luquetia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Slånruggmal Luquetia lobella Slånruggmal Luquetia lobella
Slånruggmal Luquetia lobella
(prep 10226)

Luquetia lobella (Denis & Schiffermüller, 1775). Slånruggmal. Kännetecken: Vingbredd 17-21 mm. Hjässan mörkgrå. Antenner drygt halva framvingelängden. Framvingarna mörkgrå med inblandning av upprättstående, svarta fjäll. Bakvingar ljusgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Maj-juli. Förekomst: Finns i lövskogsmarker med slån. Biologi: Larven är grön med ljusbrunt huvud. Den lever i ett spinn under blad av slån. Förpuppning i jorden. Näringsväxt: Prunus. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Bohuslän. I övriga Norden finns den i Danmark, men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 19 juni 2020