Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Selenia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grågul månmätare Selenia dentaria Grågul månmätare Selenia dentaria Grågul månmätare Selenia dentaria Grågul månmätare Selenia dentaria Grågul månmätare Selenia dentaria
Selenia dentaria (Fabricius, 1775). Grågul månmätare. Kännetecken: Vingbredd 32-46 mm. Huvud och mellankropp gråaktiga. Framvingar ockragula hos hanen, ljusare hos honan. Tvärlinjer rostbruna. Bakvingar tecknade som framvingarna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Från början av maj till slutet av juli i två generationer i södra Sverige. Förekomst: Finns i lövskogar. Biologi: Larven är gråbrun - gulbrun med spetsiga ryggvårtor. Den lever från maj till oktober på diverse träd och buskar. Förpuppning på marken. Näringsväxter: Betula, Fagus, Prunus, Quercus, Salix m. fl. Utbredning: Arten förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Synonym Selenia bilunaria (Esper, 1801)

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 17 januari 2021