Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Selenia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grågul månmätare Selenia dentaria Grågul månmätare Selenia dentaria Grågul månmätare Selenia dentaria Grågul månmätare Selenia dentaria Grågul månmätare Selenia dentaria Grågul månmätare Selenia dentaria Grågul månmätare Selenia dentaria
Selenia dentaria (Fabricius, 1775). Grågul månmätare. Kännetecken: Vingbredd 32-46 mm. Huvud och mellankropp gråaktiga. Framvingar ockragula hos hanen, ljusare hos honan. Tvärlinjer rostbruna. Bakvingar tecknade som framvingarna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Från början av maj till slutet av juli i två generationer i södra Sverige. Förekomst: Finns i lövskogar. Biologi: Larven är gråbrun - gulbrun med spetsiga ryggvårtor. Den lever från maj till oktober på diverse träd och buskar. Förpuppning på marken. Näringsväxter: Betula, Fagus, Prunus, Quercus, Salix m. fl. Utbredning: Arten förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Synonym Selenia bilunaria (Esper, 1801)

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 17 september 2022