Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Scythropiidae
Scythropia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hagtornsspinnmal Scythropia crataegella Hagtornsspinnmal Scythropia crataegella
Hagtornsspinnmal Scythropia crataegella
(prep 10157)

Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767). Hagtornsspinnmal. Kännetecken: Vingbredd 12-15 mm. Hjässan snövit. Antenner ringade, kortare än framvingelängden. Framvingarna gråvita med två mörka tvärband och ett antal gråbruna fläckar på fram- och bakkant. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i hagar och buskmarker. Biologi: Larven lever sällskapligt i ett vävbo, förpuppning i vävboet utan kokong. Näringsväxter: Crataegus, Prunus, Malus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Värmland. I övriga Norden finns den i östra Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Scythropiidae Latest update: 16 januari 2020