Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Praydide
Praydinae
Prays

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Citruspestmal Prays citri Citruspestmal Prays citri
Prays citri (Millière, 1873). Citruspestmal. Kännetecken: Vingbredd 10-12 mm. Huvud gråbrunt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar gråbruna. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-september. Förekomst: Finns i miljöer där det växer citrusarter. Biologi: Larven lever på citroner. Näringsväxt: Citrus. Utbredning: Är påträffad i Danmark och Norge men saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Praydide Latest update: 14 januari 2020