Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Gnorimoschemini
Scrobipalpa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Malörtssmåstävmal Scrobipalpa proclivella
Scrobipalpa proclivella (Fuchs, 1886). Malörtssmåstävmal. Kännetecken: Vingbredd 8-13 mm. Huvud och mellankropp brungrått. Labialalper benvita. Framvingar brungrå med rostfärgad inblandning. Diskpunkter mörka obestämt begränsade eller saknas. Utkantsfransar brungrå. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Från maj till augusti. Förekomst: Finns i områden med ruderatväxter. Biologi: Larven minerar längs bladens mittribba. Näringsväxter: Artemisia absinthium, Tanacetum vulgare. Utbredning: Arten förekommer sällsynt på Öland och Gotland. I övriga Norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 april 2021