Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Gnorimoschemini
Scrobipalpa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tistelsmåstävmal Scrobipalpa acuminatella Tistelsmåstävmal Scrobipalpa acuminatella
Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850). Tistelsmåstävmal. Kännetecken: Vingbredd 10-16 mm. Huvud och mellankropp brungrått. Labialalper ljusgrå. Framvingar brungrå med rostfärgad inblandning. Diskpunkter mörka obestämt begränsade eller saknas. Utkantsfransar brungrå med svarta fjäll längs basen. En yttre ljus tvärlinje kan ibland anas. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus, kan även slaghåvas i anslutning till näringsväxten. Flygtid: Från maj till augusti. Förekomst: Finns i områden med tistlar. Biologi: Larven minerar längs bladens mittribba i tistlar. Näringsväxter: Carduus, Centaurea, Cirsium, Serratula. Utbredning: Arten förekommer allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 19 september 2020