Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Calpinae
Scoliopteryx

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Flikfly Scoliopteryx libatrix Flikfly Scoliopteryx libatrix
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758). Flikfly förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 39-45 mm. Larven lever på sälg, förpuppning i en tunn spånad på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/scoliopteryx_libatrix.html
Latest update: 12 september 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson