Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hypeninae
Rivula

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Trådspinnarfly Rivula sericealis Trådspinnarfly Rivula sericealis Trådspinnarfly Rivula sericealis
Rivula sericealis (Scopoli, 1763). Trådspinnarfly förekommer tämligen allmänt från Skåne till Lule lappmark. Vingbredd 20-23 mm. Larven lever på gräs, förpuppning i ett sammanspunnet blad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 23 maj 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson