Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Rhyacia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulgrått jordfly Rhyacia simulans Gulgrått jordfly Rhyacia simulans
Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766). Gulgrått jordfly förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 40-45 mm. Larven lever på diverse gräs och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/rhyacia_simulans.html
Latest update: 13 september 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson