Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Epipsilia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grått jordfly Epipsilia grisescens Grått jordfly Epipsilia grisescens
Epipsilia grisescens (Fabricius, 1794). Grått jordfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 30-39 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 21 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson