Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Epipsilia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grått jordfly Epipsilia grisescens
Epipsilia grisescens (Fabricius, 1794). Grått jordfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 30-39 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/epipsilia_grisescens.html
Latest update: 5 december 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson