Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Plutellidae
Rhigognostis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Nordlig senapsmal Rhigognostis kuusamoensis
Rhigognostis kuusamoensis Kyrki, 1989, hane. Nordlig senapsmal. Kännetecken: Vingbredd 15-19 mm. Huvud ljusgrått, mellankropp brunaktig. Antenner tydligt ringade, cirka hälften av framvingelängden. Framvingar gråa i framkant som övergår i mörkbrunt bakåt, i bakkanten vågigt ljusgrå samt spetsdelen med en orangebrun fläck. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Augusti-september samt efter övervintring maj-juni. Förekomst: Finns i björkmiljöer. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på bl.a. gyllen, förpuppning i en tunn kokong under ett blad. Näringsväxter: Barbarea, Arabis. Utbredning: Förekommer sällsynt i norra Sverige. I övriga Norden finns den i norra Norge och norra Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Plutellidae /en/svenska_fjarilar/rhigognostis_kuusamoensis.html
Latest update: 28 april 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson