Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Plutellidae
Rhigognostis

previous species Föregående
art

Nästa art
next speciesråD>

Utbredning i Sverige

Ungersk senapsmal Rhigognostis kovacsi
Rhigognostis kovacsi (Gozmány, 1952). Ungersk senapsmal. Kännetecken: Vingbredd 17-20 mm. Huvud vitaktigt, mellankropp ljusgrå. Antenner tydligt ringade, cirka hälften av framvingelängden. Framvingar ljusgrå i framkanten övergående i mörkbrunt, i bakkanten vågigt ljusgrå. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Oktober-november. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer. Biologi: Mer eller mindre okänt. Näringsväxter: Okänt. Utbredning: Har tagits på Bornholm i Danmark. Saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Plutellidae Latest update: 28 december 2019