Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Hesperidae
Pyrginae
Pyrgus

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fingerörtsvisslare Pyrgus serratulae Fingerörtsvisslare Pyrgus serratulae Fingerörtsvisslare Pyrgus serratulae
Pyrgus serratulae (Rambur, 1839). Fingerörtsvisslare har påträffats i Danmark. Vingbredd 22-27 mm. Larven lever på fingerört.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Hesperidae Latest update: 27 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson