Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Hesperidae
Pyrginae
Pyrgus

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kattunvisslare Pyrgus alveus Kattunvisslare Pyrgus alveus Kattunvisslare Pyrgus alveus Kattunvisslare Pyrgus alveus
Pyrgus alveus (Hübner, 1803). Kattunvisslare förekommer sällsynt från nordöstra Skåne upp till Ångermanland. Vingbredd 26-29 mm. Larven lever på bl. a. fingerört.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Hesperidae Latest update: 7 mars 2020