Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Ptilophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fjäderbärare Ptilophora plumigera Fjäderbärare Ptilophora plumigera Fjäderbärare Ptilophora plumigera Fjäderbärare Ptilophora plumigera
Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermüller, 1775). Fjäderbärare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 34-40 mm. Larven lever på lönn, bok och pil, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 2 oktober 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson