Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Pterostoma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Näbbspinnare Pterostoma palpinum Näbbspinnare Pterostoma palpinum Näbbspinnare Pterostoma palpinum Näbbspinnare Pterostoma palpinum Näbbspinnare Pterostoma palpinum Näbbspinnare Pterostoma palpinum
Pterostoma palpinum (Clerck, 1759). Näbbspinnare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 35-55 mm. Larven lever på asp och sälg, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 2 oktober 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson