Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Pterostoma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Näbbspinnare Pterostoma palpinum Näbbspinnare Pterostoma palpinum Näbbspinnare Pterostoma palpinum Näbbspinnare Pterostoma palpinum Näbbspinnare Pterostoma palpinum
Pterostoma palpinum (Clerck, 1759). Näbbspinnare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 35-55 mm. Larven lever på asp och sälg, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae /en/svenska_fjarilar/pterostoma_palpina.html
Latest update: 27 juli 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson