Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Alucitoidea
Alucitidae
Pterotopteryx

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tryfjädermott Pterotopteryx dodecadactyla Tryfjädermott Pterotopteryx dodecadactyla Tryfjädermott Pterotopteryx dodecadactyla
Tryfjädermott Pterotopteryx dodecadactyla
(prep 10673)

Pterotopteryx dodecadactyla (Hübner, 1813). Tryfjädermott. Kännetecken: Vingbredd 11-15 mm. Huvud gulgrått, mellan- och bakkropp gulgrå. Palpändled kort, en tredjedel av mittleden. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden. Framvingar blekt gulgrå med två brungrå, breda tvärband. Bakvingar gulgrå med tydliga tvärband. Arten liknar Alucita grammodactyla men skiljer sig genom att sistnämnda har en längre palpändled. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti samt efter övervintring maj-juni. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer där det växer skogstry. Biologi: Larven är rödaktigt gul och lever i gallbildning på årsskott av skogstry, förpuppning i en tunn kokong på marken. Näringsväxt: Lonicera xylosteum. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden har den tagits i södra Norge och Finland men ej i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 11 oktober 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson