Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Gelechiini
Psoricoptera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större höststävmal Psoricoptera speciosella
Psoricoptera speciosella Teich, 1893. Större höststävmal. Kännetecken: Vingbredd 17-21 mm. Huvud samt mellankropp gråbrunt. Framvingar mörkbruna med svart inblandning. Yttre tvärlinjen tydlig, i mitten spetsvinkligt bruten. Bakvingar grå. Svår att skilja från Psoricoptera gibbosella men den sistnämnda flyger generellt något tidigare på året och har en något mindre vingbredd. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Från början av juli till slutet av september. Förekomst: Finns på marker med lövskog. Biologi: Larven lever i sammanspunna blad av sälg. Näringsväxt: Salix. Utbredning: Arten förekommer sällsynt från Skåne till Medelpad. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 1 maj 2021