Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Gelechiini
Psoricoptera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre höststävmal Psoricoptera gibbosella Mindre höststävmal Psoricoptera gibbosella
Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839). Mindre höststävmal. Kännetecken: Vingbredd 14-20 mm. Huvud samt mellankropp gråbrunt. Framvingar bruna med svart inblandning. Yttre tvärlinjen otydlig, i mitten spetsvinkligt bruten. Bakvingar grå. Svår att skilja från Psoricoptera speciosella men den sistnämnda flyger generellt något senare på året och har en marginellt större vingbredd. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på natten som på dagen. Flygtid: Från slutet av juni till början av september. Förekomst: Finns på marker med ek- och ädellövskog. Biologi: Larven lever i inrullad bladkant på ek men även sälg anges som näringsväxt. Näringsväxter: Quercus robur, Salix. Utbredning: Arten förekommer tämligen allmänt från Skåne till Medelpad. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 20 september 2020