Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Olethreutini
Pseudohermenias

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Granbrokvecklare Pseudohermenias abietana Granbrokvecklare Pseudohermenias abietana
Granbrokvecklare Pseudohermenias abietana
(prep 8092)

Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787). Granbrokvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 14-18 mm. Larven lever från hösten till maj i en gles väv på barren av gran.

Synonym Pseudohermenias hercyniana sensu auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 10 mars 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson