Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Olethreutini
Pseudohermenias

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Granbrokvecklare Pseudohermenias abietana
Granbrokvecklare Pseudohermenias abietana
(prep 8092)

Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787). Granbrokvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 14-18 mm. Larven lever från hösten till maj i en gles väv på barren av gran.

Synonym Pseudohermenias hercyniana sensu auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/pseudohermenias_abietana.html
Latest update: 30 maj 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web