Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Olethreutini
Olethreutes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Prydlig brokvecklare Olethreutes arcuellus Prydlig brokvecklare Olethreutes arcuellus Prydlig brokvecklare Olethreutes arcuellus Prydlig brokvecklare Olethreutes arcuellus
Prydlig brokvecklare Olethreutes arcuellus
(prep 10565)

Olethreutes arcuellus (Clerck, 1759). Prydlig brokvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 15-18 mm. Larven lever från hösten till april maj i multnande blad, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 19 mars 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson