Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Pseudococcyx

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tallknoppsvecklare Pseudococcyx turionella Tallknoppsvecklare Pseudococcyx turionella
Pseudococcyx turionella (Linnaeus, 1758). Tallknoppsvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Lu. Vingbredd 17-21 mm. Larven lever från september till april i knopparna av tall, förpuppning i näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 16 februari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson