Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Pseudococcyx

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråblå tallvecklare Pseudococcyx posticana
Pseudococcyx posticana (Zetterstedt, 1839). Gråblå tallvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever från september till april i knopparna av tall, förpuppning i näringsväxten.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/pseudococcyx_posticana.html
Latest update: 31 maj 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson