Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lypusidae
Agnoea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Försommartubmal Agnoea flavifrontella Försommartubmal Agnoea flavifrontella
Agnoea flavifrontella (Denis & Schiffermüller, 1775) Försommartubmal. Kännetecken: Vingbredd 19-24 mm. Huvud gulaktigt, mellankropp samt bakkropp grå. Palper gulgrå. Antenner c:a tre fjärdedelar av framvingelängden, mörkfläckiga. Framvingar gråa med två mörka fläckar på mitten samt en större dubbelfläck mot spetsen, samtliga kan vara ganska otydliga. Bakvingar gråaktiga. Arten liknar Agnoea josephinae men skiljer sig genom att sistnämnda har något längre palper med längre ändled samt kortare vingbredd. Levnadssätt: Fjärilen sitter ofta på trädstammar på dagen, på natten kommer den till ljus. Flygtid: Slutet av maj till slutet av juni. Förekomst: Finns i ljusa lövskogar. Biologi: Larven lever i en bladsäck av vissna blad, förpuppning i säcken som ofta sätts fast på trädstammar. Näringsväxt: Vissna blad. Utbredning: Försommartubmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Dr. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 1 februari 2020