Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lypusidae
Lypusa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hedsotmal Lypusa maurella Hedsotmal Lypusa maurella
Hedsotmal Lypusa maurella
(prep. 10121)

Lypusa maurella (Denis & Schiffermüller, 1775). Hedsotmal. Kännetecken: Vingbredd 13-16 mm. Huvud svartbrunt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna svartbruna. Bakvingar svartbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen och kvällen. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i torra barrskogar. Biologi: Den säckbärande larven livnär sig på lavar. Näringsväxt: Lavar. Utbredning: Påträffad i hela landet förutom Gotland. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Welcome page of the World
Lypusidae /en/svenska_fjarilar/lypusa_maurella.html
Latest update: 2 februari 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson