Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Pieridae
Pierinae
Pontia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bergvitfjäril Pontia chloridice Bergvitfjäril Pontia chloridice
Pontia chloridice (Hübner, 1813). Bergvitfjäril. Kännetecken: Vingbredd 32-44 mm. Framvingarnas översida vita. Bakvingarnas undersidor är marmorerade i gröngult och vitt. Bergvitfjärilen liknar grönfläckig vitfjäril men hos den sistnämnda når diskfläcken framkanten på undersidan. Levnadssätt: Fjärilen har två generationer. Flygtid: Maj-juni samt juli-augusti. Förekomst: Finns främst i odlingslandskapet, i trädgårdar och liknande. Biologi: Äggen läggs utspridda på växtens knoppar. Larven är ljusgrå med svarta fläckar och rosa tvärband, puppan är kraftigt avsmalnande i båda ändar, förpuppning i form av gördelpuppa. Näringsväxter: Korsblommiga växter, t. ex. Alliaria petiolata, Cardamine pratensis, Arabis glabra, Thlaspi arvense. Utbredning: Förekommer som migrant i södra Finland men saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Pieridae /en/svenska_fjarilar/pontia_chloridice.html
Latest update: 27 januari 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson