Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Pieridae
Pierinae
Pierini
Pieris

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rapsfjäril Pieris napi Rapsfjäril Pieris napi Rapsfjäril Pieris napi Rapsfjäril Pieris napi Rapsfjäril Pieris napi Rapsfjäril Pieris napi
Pieris napi (Linnaeus, 1758). Rapsfjäril. Kännetecken: Vingbredd 37-47 mm. Framvingarnas översida vit med med en mörk fläck i vingspetsen samt oftast en svart, rund fläck i yttre hälften hos hanen. Honan har två svarta fläckar varav den ena i bakkanten. Bakvingar vita på översidan. På undersidan en bred gråaktig pudring längs vingribborna. Rapsfjärilen liknar rovfjäril men den sistnämnda har gula bakvingeundersidor utan gråaktig pudring längs vingribborna. Levnadssätt: Fjärilen har tre generationer i södra Sverige. Flygtid: Från slutet av april till september. Förekomst: Finns på alla slags marker. Biologi: Äggen läggs utspridda på växtens blad. Larven är grön med en mörkare rygglinje och täckt av en gles behåring, förpuppning i form av gördelpuppa. Näringsväxt: Korsblommiga växter, t. ex. Alliaria petiolata, Arabis glabra, Sisymbrium officinale, Sinapis arvensis, Thlaspi arvense, Isatis tinctoria, Draba incana, Arabis alpina, Cardamine pratensis. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Pieridae /en/svenska_fjarilar/pieris_napi.html
Latest update: 20 juni 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson