Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Pieridae
Pierinae
Pierini
Pieris

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rapsfjäril Pieris napi Rapsfjäril Pieris napi Rapsfjäril Pieris napi Rapsfjäril Pieris napi Rapsfjäril Pieris napi Rapsfjäril Pieris napi Rapsfjäril Pieris napi Rapsfjäril Pieris napi
Pieris napi (Linnaeus, 1758). Rapsfjäril. Kännetecken: Vingbredd 37-47 mm. Framvingarnas översida vit med med en mörk fläck i vingspetsen samt oftast en svart, rund fläck i yttre hälften hos hanen. Honan har två svarta fläckar varav den ena i bakkanten. Bakvingar vita på översidan. På undersidan en bred gråaktig pudring längs vingribborna. Rapsfjärilen liknar rovfjäril men den sistnämnda har gula bakvingeundersidor utan gråaktig pudring längs vingribborna. Levnadssätt: Fjärilen har tre generationer i södra Sverige. Flygtid: Från slutet av april till september. Förekomst: Finns på alla slags marker. Biologi: Äggen läggs utspridda på växtens blad. Larven är grön med en mörkare rygglinje och täckt av en gles behåring, förpuppning i form av gördelpuppa. Näringsväxt: Korsblommiga växter, t. ex. Alliaria petiolata, Arabis glabra, Sisymbrium officinale, Sinapis arvensis, Thlaspi arvense, Isatis tinctoria, Draba incana, Arabis alpina, Cardamine pratensis. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Pieridae Latest update: 25 mars 2020