Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Polyommatus

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Väpplingblåvinge Polyommatus dorylas Väpplingblåvinge Polyommatus dorylas Väpplingblåvinge Polyommatus dorylas
Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, hona, undersida. Väpplingblåvinge förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 28-35 mm. Larven lever på getväppling, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lycaenidae /en/svenska_fjarilar/polyommatus_dorylas.html
Latest update: 7 december 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson