Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Polyommatus

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Silverblåvinge Polyommatus amandus Silverblåvinge Polyommatus amandus Silverblåvinge Polyommatus amandus Silverblåvinge Polyommatus amandus Silverblåvinge Polyommatus amandus
Polyommatus amandus (Schneider, 1792). Silverblåvinge förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 31-36 mm. Larven lever på kråkvicker, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lycaenidae Latest update: 16 juni 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson