Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Crypsedra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vitfläckigt ängsfly Polymixis gemmea Vitfläckigt ängsfly Polymixis gemmea Vitfläckigt ängsfly Polymixis gemmea Vitfläckigt ängsfly Polymixis gemmea
Crypsedra gemmea (Treitschke, 1825). Vitfläckigt ängsfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 38-42 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson