Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Crypsedra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vitfläckigt ängsfly Polymixis gemmea Vitfläckigt ängsfly Polymixis gemmea Vitfläckigt ängsfly Polymixis gemmea
Crypsedra gemmea (Treitschke, 1825). Vitfläckigt ängsfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 38-42 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.
Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/polymixis_gemmea.html
Latest update: 9 augusti 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson