Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Calamia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grönt hedmarkst hedmarksfly Calamia tridens
Calamia tridens (Hufnagel, 1766). Grönt hedmarksfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 34-44 mm. Larven lever i spunna rör på rötterna av diverse gräs, förpuppning i en silkesklädd håla i marken.

Synonym Noctua virens Linnaeus, 1767

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/calamia_tridens.html
Latest update: 11 november 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson