Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Pieridae
Pierinae
Pierini
Pieris

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rovfjäril Pieris rapae Rovfjäril Pieris rapae Rovfjäril Pieris rapae Rovfjäril Pieris rapae Rovfjäril Pieris rapae Rovfjäril Pieris rapae
Pieris rapae (Linnaeus, 1758). Rovfjäril. Kännetecken: Vingbredd 40-56 mm. Vingarna på översidan vita med svart framvingespets, en svart fläck vid bakvingens framkant samt hos honan två runda, svarta fläckar en bit från framvingens ytterkant. Undersidan gula. Liknande arter: Skiljer sig från kålfjäril, P. brassicae som är större och där framvingehörnets svarta fläck når betydligt längre längs ytterkanten. Från rapsfjäril, P. napi genom undersidan som har mörk pudring längs vingribborna. Levnadssätt: Fjärilen flyger om dagen. Flygtid: Från maj till oktober. I södra Sverige i flera generationer. Förekomst: Finns i de flesta miljöer, gärna trädgårdar. Biologi: Puppan övervintrar. Äggen är vita och läggs ett och ett på näringsväxten. Larven är gräsgrön med grågrön ton samt skarpt gula punkter på varje kroppssegment och en gul rygglinje. Längd som fullvuxen c:a 30 mm. Förpuppning som gördelpuppa. Näringsväxter: Brassica, Alliaria, Armoracia, Bunias, Cakile, Capparis, Crambe, Isatis, Reseda, Tropaeolum m.fl. Utbredning: En art som förekommer allmänt från Skåne till Uppland men är påträffad upp till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Pieridae Latest update: 22 mars 2020