Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Slånguldmal Phyllonorycter spinicolellus Slånguldmal Phyllonorycter spinicolellus Slånguldmal Phyllonorycter spinicolellus Slånguldmal Phyllonorycter spinicolellus
Phyllonorycter spinicolellus (Zeller, 1846). Slånguldmal. Kännetecken: Vingbredd 5-8 mm. Huvudhår brungula framtill, ljusare baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna guldgula. På framkanten finns fyra ljusa hakar, mörkt begränsade. På bakkanten fins tre hakar. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig till första hakparet. Bakvingar grå. Arten går ej att på yttre karaktärer skilja från Phyllonorycter cerasicolellus. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i hag- och buskmarker samt trädgårdar oh parker där det växer slån, plommon och körsbär. Biologi: Larven lever i en undersidig mina, förpuppning i en silkesklädd kammare. Näringsväxter: Prunus spinosa. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Västmanland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge, södra Finland.

Synonym Lithocolletis pomonellus sensu auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae /en/svenska_fjarilar/phyllonorycter_spinicolella.html
Latest update: 11 oktober 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson