Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Körsbärsguldmal Phyllonorycter cerasicolellus Körsbärsguldmal Phyllonorycter cerasicolellus Körsbärsguldmal Phyllonorycter cerasicolellus Körsbärsguldmal Phyllonorycter cerasicolellus
Phyllonorycter cerasicolellus (Herrich-Schäffer, 1855). Körsbärsguldmal.Kännetecken: Vingbredd 5-8 mm. Huvudhår brungula framtill, ljusare baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna guldgula. På framkanten finns fyra ljusa hakar, mörkt begränsade. På bakkanten fins tre hakar. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig till första hakparet. Bakvingar grå. Arten går ej att på yttre karaktärer skilja från Phyllonorycter spinicolellus. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i hag- och buskmarker samt trädgårdar oh parker där det växer slån, plommon och körsbär. Biologi: Larven lever i en undersidig mina, förpuppning i en silkesklädd kammare. Näringsväxter: Prunus avium, P. cerasus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Dalarna. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge, södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 21 oktober 2020