Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rönnguldmal Phyllonorycter sorbi Rönnguldmal Phyllonorycter sorbi Rönnguldmal Phyllonorycter sorbi
Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855). Rönnguldmal. Kännetecken: Vingbredd 5-9 mm. Huvudhår gulbruna. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna orange. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. På bakkanten fins tre hakar. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig till första hakparet. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i hag- och buskmarker där det växer rönn. Biologi: Larven lever i en undersidig mina, förpuppning i en vit kokong. Näringsväxter: Sorbus, Prunus padus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Rönnguldmal Phyllonorycter sorbi Rönnguldmal Phyllonorycter sorbi Rönnguldmal Phyllonorycter sorbi
Minor av Rönnguldmal Phyllonorycter sorbi.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 15 mars 2020