Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hagtornsguldmal Phyllonorycter oxyacanthae Hagtornsguldmal Phyllonorycter oxyacanthae Hagtornsguldmal Phyllonorycter oxyacanthae
Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856). Hagtornsguldmal. Kännetecken: Vingbredd 5-8 mm. Huvudhår brungula. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna guldgula. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. På bakkanten fins tre hakar. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig till första hakparet. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i hag- och buskmarker där det växer hagtorn. Biologi: Larven lever i en undersidig mina, förpuppning i en silkesklädd kammare. Näringsväxter: Crataegus, Pyrus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Dalarna. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge men saknas i Finland.

Hagtornsguldmal Phyllonorycter oxyacanthae Hagtornsguldmal Phyllonorycter oxyacanthae
Minor av Hagtornsguldmal Phyllonorycter oxyacanthae.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 16 december 2019