Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skogslönnsguldmal Phyllonorycter platanoidellus Skogslönnsguldmal Phyllonorycter platanoidellus Skogslönnsguldmal Phyllonorycter platanoidellus Skogslönnsguldmal Phyllonorycter platanoidellus Skogslönnsguldmal Phyllonorycter platanoidellus
Phyllonorycter joannisi (Le Marchand, 1936). Skogslönnsguldmal. Kännetecken: Vingbredd 7-9 mm. Huvudhår vita. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita i spetsdelen gulaktiga. Vid mitten ett vinklat, gulaktigt tvärband som är mörkkantat. Utanför finns ytterliga ett starkt vinklat tvärband som ansluter till en mörkkantad spetsfläck. Bakvingar grå. Fjärilen är lik Phyllonorycter acerifoliellus men skiljer sig genom det inre tvärbandet som är böjt i en spetsig vinkel hos sistnämnda. Från P. geniculellus skiljer den sig genom det inre tvärbandet där den spetsiga vinkeln är utdragen mot vingspetsen. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i lövskogar och parker där det växer skogslönn. Biologi: Larven lever i en undersidig mina på skogslönn, ibland i bladets spets som då böjes om. Förpuppning i en vit kokong. Näringsväxt: Acer platanoides. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Synonym Phyllonorycter platanoidellus
Skogslönnsguldmal Phyllonorycter platanoidellus Skogslönnsguldmal Phyllonorycter platanoidellus
Mina av Skogslönnsguldmal Phyllonorycter joannisi i lönnblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 2 januari 2022