Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Naverlönnsguldmal Phyllonorycter acerifoliellus Naverlönnsguldmal Phyllonorycter acerifoliellus
Phyllonorycter acerifoliellus (Zeller, 1839). Naverlönnsguldmal. Kännetecken: Vingbredd 6-8 mm. Huvudhår vita. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita i spetsdelen gulaktiga. Vid mitten ett vinklat, gulaktigt tvärband som är mörkkantat. Utanför finns ytterliga ett starkt vinklat tvärband som ansluter till en mörkkantad spetsfläck. Bakvingar grå. Fjärilen är lik Phyllonorycter joannisi men skiljer sig genom det inre tvärbandet som är böjt i en trubbig vinkel hos sistnämnda. Från P. geniculellus skiljer den sig genom det inre tvärbandet där den spetsiga vinkeln är utdragen mot vingspetsen. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i lövskogar och parker där det växer naverlönn. Biologi: Larven lever i en liten, undersidig mina på naverlönn, oftast i bladets kant som då täcks av bladranden. Näringsväxt: Acer campestre. Utbredning: Förekommer i södra Skåne, Blekinge, Halland och Västergötland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 1 januari 2022