Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Apelguldmal Phyllonorycter mespilellus
Phyllonorycter mespilellus (Hübner, 1805). Tyskoxelguldmal. Kännetecken: Vingbredd 6-8 mm. Huvudhår brungula framtill, ljusare baktill. Antenner ljust gråbruna, något kortare än framvingelängden. Framvingarna guldgula. På framkanten finns fyra ljusa hakar, mörkt begränsade. På bakkanten fins tre hakar. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig till första hakparet. Bakvingar grå. Går knappast att skilja från P. blancardellus utan genitalundersökning. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i ängsmarker och längs vägrenar där det växer oxel. Biologi: Larven lever i en undersidig mina mellan två sidonerver. Kokongen är rödbrun. Näringsväxt: Sorbus torminals. Utbredning: Förekommer i Danmark men saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/phyllonorycter_mespilellus.html
Latest update: 14 september 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson