Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Apelguldmal Phyllonorycter blancardellus Apelguldmal Phyllonorycter blancardellus Apelguldmal Phyllonorycter blancardellus Apelguldmal Phyllonorycter blancardellus Apelguldmal Phyllonorycter blancardellus
Phyllonorycter blancardellus (Fabricius, 1781). Apelguldmal. Kännetecken: Vingbredd 5-9 mm. Huvudhår brungula framtill, ljusare baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna guldgula. På framkanten finns fyra ljusa hakar, mörkt begränsade. På bakkanten fins tre hakar. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig till första hakparet. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i hag- och buskmarker samt trädgårdar där det växer äpplen. Biologi: Larven lever i en undersidig mina, förpuppning i en silkesklädd kammare. Näringsväxt: Malus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge, södra Finland.


Synonym Lithocolletis concomitellus Bankes, 1899
Apelguldmal Phyllonorycter blancardellus Apelguldmal Phyllonorycter blancardellus
Minor (över och undersida) av Apelguldmal Phyllonorycter blancardellus i äppelblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 18 november 2019