Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Lithocolletinae
Phyllonorycter

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ekplantsguldmal Phyllonorycter lautellus Ekplantsguldmal Phyllonorycter lautellus
Phyllonorycter lautellus (Zeller, 1846). Ekplantsguldmal. Kännetecken: Vingbredd 5-8 mm. Huvudhår svarta. Antenner svarta, ringade, mot spetsen vita, något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande kopparbruna. På framkanten finns tre silverfärgade hakar begränsade av mörka streck. Den innersta är som regel sammansmält med bakkantshaken. På bakkanten fins två hakar samt en liten silverit fläck i närheten av basen och en fläck vid vingens spets. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar före första hakparet. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer Maj-juni, juli-augusti. Förekomst: Finns i torra lövskogar och öppna miljöer där det växer ek. Biologi: Larven lever i en stor, undersidig mina, med tydliga längsveck. Förpuppning i en vit kokong klädd med exkrementer. Näringsväxt: Quercus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Medelpad. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

En sällsynt form saknar det vita rotstrecket och har tidigare beskrivits som en egen art, Lithocolletis irmellus Palm, 1947

Synonym Lithocolletis irmellus Palm, 1947.

Ekplantsguldmal Phyllonorycter lautellus
Mina av Ekplantsguldmal Phyllonorycter lautellus i ekblad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/phyllonorycter_lautella.html
Latest update: 7 mars 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson